home diensten prijzen te weten nuttige info reserveren contact

luchthavenvervoer

personen- & zakenvervoer

ziekenvervoer

collivervoer


.: Ziekenvervoer

Heel wat mutualiteiten en verzekeringsinstellingen geven u recht op een financiŽle vergoeding voor het vervoer van en naar ziekenhuizen of consultaties. Wij verzorgen het zittend ziekenvervoer naar alle ziekenhuizen of doktersconsultaties in Belgie (UZ Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel...).

Iedere mutualiteit of instelling hanteert hierbij eigen regels en afspraken. Daarom is het best om u eerst te informeren bij de sociale dienst van uw instelling.

Personen die omwille van een arbeidsongeval zelf niet met de wagen kunnen rijden en verplicht worden op een geneeskundige controle kunnen kosteloos gebruik maken van personenvervoer.

Voor info hierover wendt u zicht tot uw werkgever of arbeidsgeneesheer.